Tri izjemne zgodbe meseca junija

Junijski regionalni utrip je ponovno predstavil tri izjemne posameznike, ki so svojo življenjsko pot utrli nekoliko izven utrjenih cest. Predstavili smo umetnika, ki bi si zaslužil veliko več prepoznavnosti, pa izjemnega človekoljuba, ki v težkih trenutkih vedno priskoči na pomoč in neutrudnega organizatorja, ki je na največjem festivalu skrbi, da stvari vedno tečejo kot morajo. A najprej v Duplek, kjer živi slikar Rajko Ferk. Da bo platno njegova največja ljubezen je spoznal že kmalu.

Njegova ustvarjalna tehnika je posebna, prav tako so edinstveni njegovi motivi. A kritiki so si enotni, da gre za izjemnega ustvarjalca, ki ga morda celo premalo poznamo.

Veliko zagnanosti je tudi pri Milanu Tovorniku iz Kungote. Kot rekorder med krvodajalci se dobro zaveda, kako pomembno je darovati kri. Kaj kmalu se lahko namreč prav vsak od nas znajde v položaju, ko bo odvisen od darovane krvi.

Milan ob krvodajalstvu vodi tudi organizacijo Rdečega križa v Kungoti. Pravi, da se ga stiska sočloveka močno dotakne in doda, da nikoli ne bi smeli pozabiti drug na drugega.

Dobri duh največjega festivala pri nas je Boris Črnič – Boco. Vrsto let sodeluje pri organizaciji festivala in hkrati skrbi za bolj ali manj razumne zahteve medijev in nastopajočih.

Letošnji festival Lent je Bocotov zadnji v tej obliki sodelovanja. A kot neutrudni lentovec bo s festivalom najbrž ostal tudi v bodoče. Njegovo znanje in izkušnje bodo za nove generacije organizatorjev namreč še kako koristne.

Tudi tokrat vas ob koncu meseca vabimo, da s svojim glasom na naši spletni strani podprete tistega posameznika, ki vas je s svojo zgodbo v juniju najbolj prepričal.

Preberi več

Menjava članov sveta UKC Maribor

Ob prihodu na ministrstvo za zdravje je ekipa aktualnega ministra za zdravje, Danijela Bešiča Loredana  ugotovila, da ni podatkov o poslovanju bolnišnic. Podatke so nato takoj pričeli zbirati in ugotovili, da so podatki izredno slabi. 

V ta namen je bil na Ministrstvu za zdravje ustanovljen tudi Urad za nadzor nabave in kakovosti v zdravstvu, ki bo opravljal nadzor nad bolnišnicami. Urad pa vodi ministrov svetovalec in tudi nekdanji zdravstveni minister Aleš Šabeder.

In to je po mnenju Šabedra tudi rezultat tega, da so bolnišnice ustvarile presežek prihodkov nad odhodki.

Med bolnišnicami z največjo izgubo je na vrhu lestvice Univerzitetni klinični center Ljubljana, ki je v prvih 5 mesecih letošnjega leta pridelal 24 milijonov evrov izgube. Na seznamu bolnišnic z izgubo pa se je znašel tudi Univerzitetni klinični center Maribor. Izguba v letošnjem letu za obdobje do meseca maja znaša 3,5 milijona evrov.

Vlada je na novo imenovala predstavnike ustanovitelja v Onkološkem inštitutu Ljubljana, v UKC Ljubljana, v splošnih bolnišnicah Celje, Slovenj Gradec in Murska Sobota, pa tudi v Psihiatrični bolnišnici Begunje, kranjski porodnišnici ter v Kliniki Golnik ter Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.

V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so novi člani sveta UKC Maribor postali Damjan Vrabl, Klemen Pleško, dr. Mojca Gornjak, dr. Branko Gabrovec, Aleš Šabeder in Marjan Mačkošek.

Preberi več

Železniški trikotnik z P+R parkirišči, novo postajo in polikliniko

Mesto Maribor se srečuje z visoko stopnjo prometne obremenjenosti mestnega središča ter pomanjkanjem parkirnih mest, tako v mestnem središču kot tudi nekoliko širše na bolj obremenjenih lokacijah, npr. v okolici UKC Maribor in fakultet, zato občina v neposredni bližini Europarka snuje načrte za vzpostavitev mobilnostnega vozlišča oz železniškega trikotnika.

Mariborski mestni svetniki so na minuli seji sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, ki velja za prvo pomembno točko pri izvedbi projekta. OPPN sicer zajema izgradnjo nove železniške postaje in ostale pripadajoče infrastrukture trajnostne mobilnosti.

Za namen razbremenitve mesta, zmanjšanje zastojev ter razbremenitev obstoječih parkirnih površin v mestnem središču predlagajo uvedbo P+R sistema na območju mestne četrti Magdalena. Rešitev je kombinacija zasebnega in skupinskega prevoza ter omogoča, da se uporabnik do lokacije parkirišča pripelje z osebnim avtomobilom, vozilo pusti na površini P+R in pot proti središču mesta ali do druge željene lokacije.

Deležniki, ki pri tem sodelujejo so Mestna občina maribor, infrastrukturno in zdravstveno ministrstvo ter Direkcija republike Slovenije za infrastrutkuro, sekcija železnice. Načrtujejo še povezavo Ulice Pariške komune na Pobrežje in poslovno-operativno stavbo Direkcije za infrastrukturo in Slovenskih železnic, ki sta sicer lastnika tega zemljišča.

Investicijo ocenjujejo na deset milijonov evrov. Glede na to, da je prostorski akt v prvem branju že sprejet bi lahko investicijo zaključili najkasneje do leta 2025.

Preberi več

Po 12 letih zaključili predzadnjo fazo sanacije ceste skozi Trčovo

Krajani Trčove, so po 12 letih prizadevanj končno dobili sanirano glavno cesto. Izvajalec gradbenih del Nigrad, je zaradi pomanjklivosti na terenu investicijo izvedel nekaj mesecev kasneje, kot je bil predviden rok. Kljub temu pa so okoliški prebivalvci zelo zadovoljni z realizacijo projekta.

Trčova sicer spada pod mariborsko krajevno skupnost Malečnik- Ruperče, kateri v preteklosti ni bilo namenjene dovolj pozornosti. Že dejstvo, da se cesta ureja več kot 10 let je za 21. stoletje brezpredmetno komentirati, kako pa naprej, cesta z realizacijo 4c faze še ni zaključena.

Ker gre za glavno prometno povezavo med zaledjem Dupleka in okolice z Mestno občino Maribor je ureditev tega cestnega odseka izrednega pomena tako za lokalno prebivalstvo, kakor tudi širše območje.

V Trčovi se bodo po ureditvi glavnega odseka ceste posvetili ureditvi težav s kanalizacijskimi vodi, medtem ko rešitve za večno problematiko odlagališča nevarnih odpadkov v Metavi še kar ni vidiku.

Preberi več

Koncert za najuspešnejše šolarje

Na Trgu Leona Štuklja je bilo že danes dopoldan pestro dogajanje. Župan Mestne občine Maribor, Saša Arsenovič je na trg povabil vse najuspešnejše učenke in učence ter dijake in dijake mariborskih osnovnih in srednjih šol. Letošnje šolsko leto, ki se sicer uradno zaključi jutri je na 19 mariborskih osnovnih šolah z odličnim uspehom zaključilo 268 učenk in učencev. Nekaj manj, natančno 227 dijakinj in dijakov pa je doseglo odličen učni uspeh na 17 mariborskih srednjih šolah.

Priznanja in pohvale so najuspešnejši učenci in dijaki že prejeli na dom, tako da je današnje dopoldne bilo namenjeno izključno zabavi. Za odlično atmosfero pa je poskrbela skupina LPS oz. Last pizza slice, gre za skupino, ki je letos Slovenijo zastopala na Evroviziji v Torinu. Učenci in dijaki navdušenja nad koncertom niso mogli skriti, še boljše volje pa so bili ob misli, da se jutri šolsko leto tudi zaključi. Nekaj med njimi pa smo jih povprašali, kaj bodo počeli med letošnjimi poletnimi počitnicami ….

Preberi več

Kdo bo plačal sanacijo novogradnje?

Zaradi napak, ki so nastale pri gradnji Doma upokojencev Ptuj v enoti Juršinci, je vodstvo tega zavoda policiji že naznanilo sum storitve kaznivega dejanja. Angažirali so tudi odvetnike, ki so pred nekaj dnevi na izbrane izvajalce, podjetji Pomgrad in IVC, naslovili zahtevo za odpravo nepravilnosti, in sicer do konca lanskega leta, a zgodilo se še ni nič.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vodstvo doma, takrat pod taktirko direktorice Jožice Šemnički, že med gradnjo juršinske enote opozorilo, da ta ni skladna s pravilnikom, po katerem v posameznem nadstropju ne sme stanovati več kot 20 stanovalcev. A pripombe niso upoštevali. Še zdaj pa ostaja neznanka, kdo bo kril stroške.

V podjetju Pomgrad, ki je bil skupaj z družbo IVC izbrani izvajalec gradbenih del, pojasnjujejo, da je prevzem objekta potekal po ustaljenem postopku in je naročnik po uspešno opravljenem tehničnem pregledu za objekt pridobil uporabno dovoljenje. Projekt so izvedli v skladu z zahtevami javnega naročila in potrjene projektne dokumentacije. Zato stroškov ne bodo prevzeli. Problematična je tudi klančina, ki je v praksi neuporabna.

Preberi več

Odpravili bi vsa nivojska križanja

Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023 je iz lanskih 628,20 evrov ponovno dviguje, in sicer za 17 evrov, to je na 645 evrov v letu 2022, in nato na 647 evrov v letu 2023. Na podlagi Zakona o financiranju občin vlada pred predložitvijo predloga državnega proračuna v državni zbor sklene z reprezentativnimi združenji občin dogovor o višini povprečnine za naslednji dve proračunski leti. Kakšni so obeti za naprej?

Povprečni stroški za financiranje občinskih nalog se izračunajo kot povprečni stroški na prebivalca za naslednji dve proračunski leti ob upoštevanju: tekočih odhodkov in transferov za te naloge v preteklih štirih letih in povečanega ali zmanjšanega obsega ocenjenih tekočih odhodkov in tekočih transferov za tekoče leto. Kako pa je ta denar porabljen?

V Poljčanah se že nekaj let pojavljajo očitki o pomanjkanju središča kraja, slednje je namreč večino krat kategorizirano v prostoru nasproti občine. Ker pa je skozi speljana glavna prometna državna vpadnica si prizadevajo za spremembo prometnega režima v centru Poljčan

Ni pa to edini projekt, ki ga poljčanska občina vodi v sodelovanju z državo oz. direkcijo republike Slovenije za infrastrukturo.

V občini so s projektom podvoza pod rekonstruirano železniško postajo odpravili 2 nivojska križanja v srednjeročni prihodnosti pa si želijo to narediti tudi na ostalih dveh obstoječih področjih, kjer je cesta speljana čez železniško progo z zapornicami.

Preberi več

Ta vikend EP v gorskem kolesarstvu

Že drugo leto zapored bo na progi svetovnega pokala v mariborskem kolesarskem parku Maribor Bike Park, potekalo evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu.

Vse končne odločitve bodo pod Pohorjem potekale v soboto, tekmovalci pa so progo začeli preizkušati že danes. Letos bo na evropskem prvenstvu nastopilo okrog 300 tekmovalcev iz 36 držav.

Tekmovalci se bodo pomerili na progi, identični tisti za letošnji evropski pokal, ki je v Mariboru potekal v začetku maja. Prav vsi tekmovalci, od najmlajših do najstarejših se bodo torej pomerili na isti progi. S tem, da so organizatorji na nekaterih delih proge poskrbeli tudi za malce lažji obvoz.

Eno izmed ključnih vlog, v kakšnem stanju je proga pa odigra vreme. Sicer temperature niso tako pomembne, pomembna pa je količina padavin. In današnji dež, ki je padal ponoči, je progo kar pošteno razmočil. V kakšen stanju pa je proga, nam je iz prve roke zaupala lanskoletna zmagovalka.

Branilka naslova, Slovenka Monika Hrastnik, ki progo dobro pozna bo skušala storiti korak naprej v primerjavi z izidi v svetovnem pokalu. Sezona se zanjo doslej ni odvila po željah, a glavni cilji z nastopom na mariborskem evropskem prvenstvu in in svetovnem prvenstvu v Franciji še prihajajo.

Lansko leto so se organizatorji evropskega prvenstva v gorskem kolesarjenju tekmovanje izpeljali še v času trajanja ukrepov za zajezitev epidemije. Letos teh ukrepov ni, kar vpliva tudi na lažjo organizacijo samega tekmovanja.

Preberi več

Romantična turistična novost

Na najbolj romantičnih mestih z najlepšimi razgledi, ne predaleč in ne preblizu, je postavljenih vedno več klopc ljubezni. Vsaka od njih pričara drugačno doživetje in nedvomno so prav vse vredne tvojega obiska. Obstoječim 37 klopcam ljubezni širom Slovenije, se je včeraj pridružila tudi nova, ta je postavljena v Rušah.

Poti do klopi ljubezni so različno zahtevne, od preprostega sprehoda, pa do kakšnega vzpona. Zato so primerni tako za družinice z majhnimi, nekoliko večjimi otroki in za planinske sladokusce. Nova turistična znamenitost v Rušah pa od vas zahteva le krajši sprehod.

Na prvi poletni dan je klopca ljubezni doživela tudi uradno otvoritev. Gre za leseno klop s silhueto srca na naslanjalu, ki poleg lepega razgleda poskrbi tudi za ščepec romantičnega pridiha. Klopco krasita občinski grb ter verz njihovega pesnika Janka Glazerja: »Spet dala so drevesa vonj, opojen, krepak, zdrav; nihče ni zimoval zastonj, ne gozd in ne ljubav«.

Rdeča nit teh klopi je združevanje, vrnitev k naravi ter lesu dodana vrednost. Prvi poletni dan pa ima za občino Ruše tudi drugačen pomen. Ravno na ta dan občina namreč praznuje svoj občinski praznik.

Kljub tem, da je bil na dogodku predviden skupni ogled sončnega zahoda, tega žal ni bilo. A vseeno so pevke vokalne skupine Florentina, mlad harmonikar Filip poskrbeli za prijetno poletno vzdušje.

Tako kot ostale klopce ljubezni širom Slovenije, je tudi ruška opremljena s QR-kodo. In tako se pridružuje interaktivnemu albumu ljubezenskih klopc, ki ponujajo ideje za odličen izlet, odkrivanje neodkritih koščkov Slovenije in čudovitih razgledov.

Preberi več

Drugod poročajo