Deložacije je treba preprečiti

Deložacija je eden najhujših dogodkov, ki lahko človeka doleti. Za seboj pušča razbite družine, dogaja se, da morajo v otroci v rejništvo, starši se razidejo.

V Sloveniji se je število deložacij v zadnjih letih gibalo med 80 in 140 letno. Ranljive skupine ljudi imajo najpogosteje svoje bivanjske prostore najete od republiškega ali občinskega sklada, saj le tako lahko pridejo do stanovanja s subvencionirano najemnino, ki si jo lahko privoščijo. A nepredvidljivi življenjski dogodki lahko popolnoma iztirijo normalno zmožnost plačevanja obveznosti. Začne se spirala dolgov.

Največ stisk se pojavlja pri osebah, ki v gospodinjstvu živijo same. Velikokrat njihove stiske spremljajo tudi duševne težave in psihosocialni problemi. Zato je ključno, da jim v okviru humanitarnih organizacij pomagajo, da lahko dostojno živijo.

V okviru humanitarnih programov, pa imajo tudi zavetišče za brezdomce, kjer nudijo oskrbo tistim, ki so streho nad glavo izgubili ali so se za to zavestno odločili. A le redki sprejmejo pravila in dolžnosti znotraj institucionalnega varstva, večina domove prej ko slej zapusti.

DELITE