Burno dogajanje v lokalni politiki

Mestna občina Maribor se je zavezala, da bo izredno podražitev odvoza komunalnega blata rešila s sprejetjem tako imenovane študije izvedljivosti, ki jo mora potrditi še mestni svet. Kakšne učinke bo imelo morebitno sprejetje te točke dnevnega reda bo pokazal čas. Na drugi strani v opozicijskih vrstah opozarjajo na ponavljajoče se neučinkovito delovanje mestnega sveta. Koalicija namreč po mnenju mestnega svetnika Stojana Auerja svoje delo opravlja netransparentno, ob tem pa županu Saši Arsenoviču dovoljuje celo avtoritarno vodenje mestnega sveta mariborske občine.

Odvoz komunalnega blata dolgo časa ni predstavljal velikega finančnega zalogaja, po blokadi Madžarske, ki je bila ciljna destinacija blata pa se je situacija začela zapletati. Kako pa se danes v MO Maribor soočajo s problematiko odvažanja odpadnega blata?

Podražitev odvoza pa v finančnem smislu čutijo predvsem občani, ki so kritični do nove organizacije ravnanja z odpadnim blatom in nemudoma zahtevajo trajnostne spremembe.
Na mariborski občini zagotavljajo, da bo t.i. študija izvedljivosti za ravnjanje z odpadnim blatom iz Centralne čistilne naprave Maribor, sprejeta v najkrajšem možnem času. Kaj pa ta študija sploh prinaša?

V Listi za pravičnost in razvoj pa so kritični predvsem do delovanja mestnega sveta, ki po njihovem mnenju županu Saši Arsenoviču dovoljuje kršenje oz. nespoštovanje določenih pooblastil. Mestni svetnik Stojan Auer ob tem poudarja, da odločevalci na najvišji ravni, njihovih opozoril ne jemljejo resno, ali jih celo namerno preslišijo.

DELITE