Za investicije namenjajo 2,25 milijona evrov

V občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah so lani uredili tako imenovani športni park v središču kraja. Slednji predstavlja osrednji prostor za druženje občanov, zato občina vsako leto namenja nekaj sredstev za nujna sanacijska dela. Po besedah župana Petra Škrlca bodo okoli 700,000 evrov namenili urejanju cestne infrastrukture. Največja projekta pa sta izgradnja kolesarskih povezav in dozidava tamkajšnjega vrtca.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je po nekaj letih zgledno uredila osrednjo športno infrastrukturo kraja- nogometno igrišče. Slednje poleg centra športa predstavlja tudi nekakšno točko gravitacije v občini, zato si na občini prizadevajo še za dodaten razvoj tega območja.

Jurovski dol velja za geografsko razgibano območje, od ravnin do izrazitih vzpetin oz. gričev, zato občina vsako leto določen del proračuna nameni za urejanje cestne infrastrukture. Po besedah župana je sprotna sanacija najbolj plazovitih predelov ključna, nekaterim občanom pa občina finančno pomaga tudi pri izgradnji komunalnih priključkov in ostale potrebne infrastrukture.

Najbolj finančno obremenljiv projekt leta je sicer izgradnja dodatnih kolesarskih povezav, pri katerem sodelujejo z več okoliškimi občinami. Strateško pomembna pa bo tudi dozidava vrtca, za kar je občina že pridobila sklep o sofinanciranju pristojnega ministrstva za izobraževanje znanost in šport.

DELITE