Epilog bodo iskali po sodni poti

Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož se je odločil za nekaj čez 30 tisočakov vredno tožbo zoper svojo zdaj že nekdanjo soustanoviteljico. Po neuspešni mediaciji naj bi sprti strani vendarle dosegli pogojni dogovor, kjer naj bi središka občina muzeju na račun nefinanciranja zadnjih dveh let izplačala znesek v višini 25.000 evrov, vodstvo muzeja pa bi s tem ustavilo vse zahteve do te občine, med drugim tudi zahtevo po nadaljnjem soustanoviteljstvu. A do dogovora ni prišlo in zgodba se nadaljuje na sodišču.

S 1. januarjem 2019 je občina Središče ob Dravi prenehala financirati svoj delež v Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož (PMPO) in je muzeju predlagala, naj pripravi akt, s katerim bi izstopila iz soustanoviteljstva. Zadeva je pristala na sodišču, ki je najprej predlagalo mediacijo, ki je bila neuspešna. Kasneje je središka občina na pripravljalnem naroku na ptujskem sodišču predlagala pogojno poravnavo, ki prav tako ni bila uspešna, saj ostale tri občine soustanoviteljice s predlogom niso soglašale.

Muzej doslej manjkajoči delež, gre za stroške dela in materialne stroške, kar v treh letih pomeni 47 tisoč evrov, zdaj krije iz lastnih virov. Navkljub številnim težavam, ki so jih imeli, pa z ormoškimi občinami dobro sodelujejo. Med drugim so zaradi uničujočega potresa, ki je decembra 2020 prizadel Petrinje, morali sanirati tudi grad Velika Nedelja.

Za pomembne prioritete si v tem letu želijo tudi dodelati konservatorski načrt, ki je v preteklosti vzbudil številne polemike.

DELITE