V Podlehniku v teku celovita rekonstrukcija osnovne šole

Občina Podlehnik po navadi sprejema dvoletne proračuna, zato so v posameznih obdobjih nujni naknadni rebalansi poslovanja. Zadnji predvideva določene spremembe na odhodkovni in prihodkovni strani podlehniškega občinskega proračuna.

Ena izmed aktualnejših in pomembnih naložb je gotovo energetska sanacija Osnovne šole, kjer že potekajo gradbeno- obrtniška dela. Slednja pa bi se naj zaključila najkasneje do zadnjega tedna v avgustu, oz. pred začetkom novega šolskega leta.

Za prijavo na razpis so se odločili zaradi prostorske stiske, v projektu se bo zato izvedla nadzidava obstoječih prostorov, s čimer se bodo pridobili prostori za potrebe vrtca ter skupna knjižnjica, prav tako se z rekonstrukcijo predvideva vgradnja dvigala, tako da bo dostop gibalno oviranim osebam omogočen v vse dele objekta, tudi v nadstropje šole, ki sedaj invalidom ni dostopna.

Gre za projekt, katerega stroške bo  v 85 odstotkih pokril kohezijski sklad, 15 odstotkov pa državnega proračun.

Občina Podlehnik celotnega projekta ne bi zmogla sama, zato so izredno zadovoljni, da bodo večino stroškov dobili povrnjenih tako iz strani evropskih skladov, kakor tudi ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 500,000 evrov.

DELITE