Tudi letos bodo občani lahko predlagali projekte v okviru participativnega proračuna

Po prvi zelo uspešni izkušnji z uvajanjem participativnega proračuna so se v Rušah odločili, da občane Ruš povabijo k oblikovanju občinskega proračuna za leto 2022. Tako Občina Ruše v sodelovanju z Zavodom PIP tudi letos občane poziva, da oddajo svoje predloge o projektih, ki bodo izboljšali življenje v Rušah. Za lažjo pripravo prijave predloga projekta se bodo občani lahko udeležili tudi dveh spletnih delavnic.

Participativni proračun pomeni pristop demokratičnega vključevanja občank in občanov v odločanje o porabi proračunskih sredstev. Tak način neposrednega odločanja o manjših, a za ljudi pomembnih projektih, se je v Rušah že izkazal za izjemno koristnega, saj je Občina Ruše s pomočjo predlogov občanov izpeljala več dobro sprejetih projektov.

Določena je tudi časovnica letošnjega zbiranja predlogov participativnega proračuna. Postopek se začne že jutri, ko se bo zgodila prva od dveh spletnih delavnic za občane.

Letos bo v okviru participativnega proračuna za vsak krajevni odbor namenjenih 10.000 evrov, ostali pogoji ostajajo takšni kot lani. S participativni proračunom pridobijo vsi, tako občani kot občina. Slednja lahko v neposrednem dialogu z občani namreč dobi pomembne informacije o tem, kaj si občani v resnici želijo.

Podrobnejše informacije in obrazec za predlog projekta je sicer Občina Ruše objavila tudi v zadnji številki občinskega glasila Ruški utrip.

DELITE