Premalo sredstev za mariborski zdravstveni dom

V današnji rubriki Regionalno zdravje Vam predstavljamo odziv zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor na nedavno sprejet zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo. Po besedah direktorja zdravstvenega doma Jerneja Završnika je sredstev, za delovanje njihove ustanove bistveno prenizko, v primerjavi z naraščajočimi potrebami po zdravstvenih storitvah.

Nedavno sprejet zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo po besedah ministra Poklukarja postavlja nove okvire slovenskega zdravstva – ne samo iz vidika infrastrukture in opreme, temveč tudi iz vidika kadrov, kar je trenutno najbolj pomembno. Kljub temu pa z razpisanimi sredstvi niso najbolj zadovoljni v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor.

V načrtu je modernizacija in optimizacija slovenskega zdravstvenega sistema, energetska obnova številnih objektov, povečanje posteljnih kapacitet, zmanjšanje razdrobljenosti podpornih dejavnosti in obvladovanje visokih tekočih stroškov vzdrževanja. Mednje v Mariboru spadata celoviti sanaciji Zdravstvenih postaj Magdalena in Tezno.

Iztrošenost opreme je rezultat premajhnega vlaganja v infrastrukturo v zadnjih desetletjih. Zakon pa bi naj po zagotovilih odločevalcev prinašal odgovore na tovrstno nezadostnost. Cilj zakona je namreč dolgoročna vzdržnost infrastrukture slovenskega zdravstva in pa zadostno število ustrezno usposobljenega kadra, ki bo lahko odgovor na starajočo se slovensko populacijo.

Nalezljive bolezni so še vedno pomemben javnozdravstveni problem. Epidemija koronavirusa pri tem ni izjema, saj je znatno ohromila zdravstveni sistem, katerega sanacija bo trajala mesece, če ne celo leta. Ob tem bi bilo vredno zagotoviti boljšo preventivno oskrbo pred nadaljnjimi zdravstvenimi izzivi.

V tem trenutku sicer na MO Maribor zaključujejo projektno dokumentacijo za Zdravstveno postajo Magdalena, med tem ko bi se naj investicija na Teznem začela prihodnje leto. Namen obeh investicij v izgradnjo dveh novih objektov pa je zagotoviti lokacijsko enovite in tehnološko ustreznejše pogoje tako za delo zaposlenih kot tudi za obravnavo pacientov.

DELITE