Stanovalci proti avtobusnemu stičišču na prenovljenem Trgu revolucije

Trg revolucije se nahaja v starem delu Maribora in odpira pot v staro mestno jedro. Najdemo ga na desnem bregu reke Drave. Obdajajo ga večnadstropne hiše, ki so bile zgrajene po prvi svetovni vojni. Na središču leži urejena cvetlična zelenica. Prav slednja pa je srž problema med lokalnim prebivalstvom in vodstvom mariborske občine, ki na tej lokaciji predvideva vzpostavitev enega glavnih avtobusnih stičišč v mestu, čemur tamkajšnji stanovalci močno nasprotujejo.

Trg revolucije se nahaja v starem delu Maribor in je pomembno prometno vozlišče ulice na desnem bregu reke Drave. Obdajajo ga stičišča ulice Pobreške ceste, Ruške ulice, Ljubljanske ulice, Dvorakove ulice preko Starega mostu pa se pot odpira v staro mestno jedro. Zaradi številnih prometnih težav želi mestna občina Maribor celovito spremeniti prometni režim tega območja.

Okoliški stanovalci so že ob začetku prvih idej o avtobusnem prestopališču izrazili izrazito odklonilno mnenje. Zakaj je temu tako, oz. kako bodo do njih pristopili odločevalci občine in mestne četrti Magdalena?

Mestna občina Maribor je na predmetnem področju v preteklih letih zgradila cestno- železniški podvoz na Ljubljanski ulici, s čimer se je izboljšala prometna pretočnost preko nivojskega železniškega prehoda. 

Tako imenovan hub, oz konglomerat vseh okoliških avtobusnih postajališč na Trgu revolucije v letošnjem proračunu ni predviden,  je pa župan Saša Arsenovič zatrdil, da bo naložba skoraj zagotovo izvedena v drugi polovici leta 2023.

DELITE