Razprodaja občinskega premoženja

Medtem ko so se v času prejšnjega mandata prodajala predvsem stara in dotrajana, obnove potrebna občinska stanovanja, vodstvo občine zdaj prodaja tudi poslovne prostore. Na minuli seji so mestni svetniki soglašali s prodajo treh nepremičnin.

Mestna občina Ptuj kot dosedanja lastnica se je odločila za prodajo poslovnega prostora na naslovu Prešernova 1, v strogem centru mesta. Izhodiščna vrednost za 76 m² znaša 16.000 evrov. Končna cena bo seveda odvisna od izkazanega interesa potencialnih prijaviteljev. In čeprav bi lahko iztržili več, so stanovanja v slabem stanju.

Glede na to, da zanje očitno ni možno najti najemnikov, bo morda sprememba lastniške strukture izboljšala ponudbo v mestu.

Občina je sicer za ta prostor lani skušala iztržiti več od navedenega zneska iz cenilnega poročila. Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem je zaradi strateške lege nepremičnine izhodiščno vrednost dvignila na 26.600 evrov, a pri prodaji niso bili uspešni.

Za tako nizek znesek, kot jo ponujajo zdaj – 217 evrov na m² – pa najbrž ne bo težko najti novega lastnika.

DELITE