Nova čistilna naprava in subvencije

Na območju nekdanje Tovarne sladkorja Ormož se je nedavno zaključila rekonstrukcija in nadgradnja obstoječe čistilne naprave. Gradbena dela je izvajalo Komunalno podjetje Ormož, vrednost projekta je 3,3 milijona evrov

Po zaključku del bo naprava razpolagala z zmogljivostjo 8000 populacijskih enot. Projekt bo v celoti zaključen konec letošnjega leta.

V Središču ob Dravi so kanalizacijo vzpostavili že v letu 2015, tam kjer ni mogoče zagotoviti javni kanalizacijski sistem pa blato odvažajo na čistilno napravo. A zaradi evropske direktive in sodobnih ekoloških standardov so se letos odločili, da subvencionirajo male čistilne naprave.

DELITE