V Stogovcih bo zrasel nov vrtec

V Stogovcih v občini Apače, bodo ob sofinanciranju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport zgradili novi vrtec. Občina Apače je na razpis Ministrstva prijavila projekt novogradnje vrtca pri podružnični šoli Stogovci, ki je bil sprejet lani julija, po tem ko je vlada odločila, da se ministrstvu zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. S pridobitvijo sredstev pa bodo na lokaciji ob podružnični osnovni šoli Stogovci zgradili tri oddelčni vrtec.

Občina Apače je iz naslova različnih reosrnih ministrstev in drugih državnih skladov prejela rekorda sofinancerska sredstva za šest večjih projektov. Dva izmed teh presegata mejo desetih milijonov, po štiri milijone pa za Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura in Ureditev med Žepovci-Črnci, z ureditvijo kolesarske povezave v občinah Apače in Gornja Radgona.

Eden izmed manjših projektov, a za delovanje lokalne skupnosti ključen bo izgradnja novega vrtca v naselju Stogovci. Tam že sedaj imajo vrtec v sklopu osnovne šole, a zaradi številnih novogradenj se interes po vpisu otrok v vrtce vsako leto poveluje. Slednje pa je tudi glavni razlog k pristopu k realizaciji projekta. Sredstva za 1,2 milijona vreden projekt pa bo zagotovilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Občina Apače bo tako za projekt Vrtec Stogovci s strani ministrstva pridobila 674. tisoč evrov sredstev. Celotna vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.229.000 evrov, poleg ministrstva bosta projekt financirala še EKO Sklad v znesku 157 tisoč evrov in Občina Apače v višini 397.tisoč evrov. Kakšni pa so pričakovani učinki?

Po županovih besedah bo ta naložba zadostna v smislu zagotavljanja zadostne varstvene infrastrukture v občini, kjer pa je tudi veliko vlaganj v gradnjo novih nepremičnin. Sama gradnja objekta novega stogoškega vrtca naj bi se začela v začetku julija 2023 in bila zaključena konec junija 2024.

DELITE