Šolski inšpektor odredil šolo na daljavo

Inšpektorat za šolstvo je v novembru izvedel 121 nadzorov v šolstvu in v 11 primerih ugotovil nepravilnosti, ki izhajajo iz določil za preprečevanje širjenja koronavirusa. V vseh omenjenih primerih je inšpektorat izdal ustne odločbe za takojšnjo ureditev stanja. Ena zasebna šola tega ni upoštevala, zato so odredili šolanje na daljavo za vse učence. Navkljub težki epidemiološki situaciji, visokemu tveganju ter vsem informacijam in razlagam strokovnjakov, pa se nekateri starši z ukrepi in izvajanjem samotestiranja ne strinjajo.

Kot smo že poročali je bilo ob uvedbi novega odloka, ki v šolah predpisuje obvezno samotestiranje v Mariboru kar nekaj tihih protestov, pri nekaterih je morala posredovati tudi policija. Navkljub vsem težavam pa šolski inšpektorji večjih težav niso predvideli.

Če so večinoma šole nepravilnosti odpravile, so v enem primeru odredili šolanje na daljavo. Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so potrdili le to, da gre za zasebno šolo v osrednji Sloveniji in ker postopek še teče, imena šole ne morejo navajati. A so za slovensko tiskovno agencijo na Waldorfski šoli v Ljubljani potrdili, da jim je šolski inšpektor odredil šolanje na daljavo, ker učencev, ki se niso samotestirali v šoli nismo pošiljali domov.

A navkljub vsem pojasnilom strokovnjakov se še zmeraj najdejo starši, ki ukrepov ne sprejemajo. Posledično največje stiske občutijo otroci, ki se ne morejo šolati v šolah.

Bolje kot v šolstvu pa je v športu, kjer se je spoštovanje ukrepov in preverjanje PCT pogoja v zadnjem obdobju zelo izboljšalo. V novembru so pri 382 izvedenih nadzorih v športu ugotovil le dve nepravilnosti.

DELITE