Sežigalnica do leta 2022

Ob zadnjem obisku vlade v Podravju so bilo močno izpostavljene komunalne problematike, kot so povečevanje količin komunalnega blata in drugih odpadkov, kar bi lahko rešilili z vzpostavitvijo sežigalnice odpadkov.
Po besedah državne sekretarke na Ministrstvu za okolje in prostor dr. Metke Gorišek bi za rešitev tovrrstne okoljske problematike potrebovali dve sežigalnici, eno v Ljubljani in eno v Mariboru.
Strokovanjaki se sprašujejo zakaj se načrtuje mogosežig odpadnega blata oz. zakaj ne bi uvedli raje postopka sosežiga.
Ob tem na ministrstu za okolje in prostor že izvajajo študijo kaj narediti z preostankom odpadkov, oz. kako jih čim bolj učinkovito in okolju prijazno termično ali kako drugače obdelati.
Ločeni sežigačnici bi delno financirala mariborska občina in pristojno ministrstvo, za ta finančno megalomanski projekt pa se pričakuje tudi odobirtev evropskih sredstev iz evropskega kohezijskega sklada.

DELITE