Prioritetni investiciji občine Rače-Fram

V Račah v tem trenutku poteka izgradnja nove čistilne naprave, na občini pa so si že zadali cilje za prioritetne projekte v prihodnosti. Mednje zagotovo sodi izgradnja podhoda pod železniško postajo v Račah, s čimer bi zagotovili boljšo pretočnost prometa v središču občine. Dolgoročen projekt pa je tudi izgradnja brvi, ki povezuje Rače in Fram z priključkom na avtocesto A1 proti Ljubljani oz. v drugo smer proti Mariboru.

V občini Rače Fram, kljub učinkovitosti realizacij investicij že snujejo načrte za prihodnost. Ena od prioritet bo gotovo izgradnja podhoda pod glavno železniško postajo v Račah. Gre za dolgotrajen in finančno obremenljiv projekt iz več vidikov.

Na občini se nadejajo državnih, kakor tudi evropskih sredstev. Navsezadnje gre za projekt, ki bi zagotovil boljšo varnost udeležencev v prometu, kakor tudi pretočnost ceste, ki je praktično edina, ki povezuje Rače z sosednjimi okoliškimi občinami.

Eden izmed dolgoročnejših projektov je tudi izgradnja brvi med Framom in Račami, Ta odsek namreč predstavlja enega najnevarnejših odsekov za pešce in kolesarje.

Ker gre za finančno izredno obremeljivi investiciji si na občini želijo uspešno pridobitev sofinancerskih deležev, tako iz državnega proračuna, kot Evropskega sklada za razvoj podeželja.

DELITE