PONI Podravje predstavlja 5. generacijo najbolj inovativnih poslovnih idej

PONI Podravje nadaljuje model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. Udeleženci so za obdobje 4 mesecev zaposlenih pri enem izmed partnerjev projekta PONI Podravje – Regionalni razvojni agenciji za Podravje – Maribor, Razvojni agenciji Slovenske Gorice, d.o.o. ali Znanstveno-raziskovalnem središču Bistra Ptuj. Kako pa delo poteka v praksi?

Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in smer izobrazbe ali status brezposelne osebe.

Gre za že peto skupino mladih nadobudnih posameznikov, ki si želijo svojo poslovno idejo udejaniti tudi v praksi. Po podatkih vodstva projekta uspejo le najinovativnejši ter najbolj unikatni primeri poslovnih modelov in sicer med 30 oz. 40% vseh udeležencev programa.

DELITE