Investicijsko leto v občini Kungota

Občina Kungota, ki je sestavljena iz štirih krajevnih skupnosti se je v preteklih letih znašla v finančnem dolgu. V preteklem letu je po mnenju županje največji dosežek sanacija občinskih financ.

Kljub zategovanju pasu in sanaciji občine pa so v preteklem letu izvedli tudi nekaj večjih investicij.

Občinski proračun za letošnje leto so svetniki potrdili že konec preteklega leta. Proračun je težak 6,5 milijona evrov, občina pa se bo zadolžila za slabih 1,3 milijona evrov.

Za investicije ob stroških za redno vzdrževanje bo občinanamenila slabih 3,4 milijona evrov, kar znaša 52 odstotkov vseh odhodkov v proračunu.

V letošnjem proračunu občine Kungota je nekaj finančnih sredstev namenjenih tudi pridobivanju dokumentacije za Medgeneracijsko – športni center Spodnja Kungota, ki bo lociran na obstoječem športnem igrišču v Spodnji Kungoti.

DELITE