Hoška Magna se lahko širi

Občina Hoče-Slivnica je uspela odkupiti 92 hektarjev zemljišč za širitev proizvodnje Magne v Hočah. Hoški župan Marko Soršak je ob tem povedal, da trenutno potekajo postopki za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, občina pa hkrati pelje tudi postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Zemljišča je kupila občina, finančna sredstva pa je zagotovila država. Ko bodo prodana Magni, bo občina denar vrnila gospodarskemu ministrstvu.
Magna mora po pogodbi z državo za prvo fazo naložbe v hoško lakirnico, ki je stala 150 milijonov evrov, do novembra 2022 zaposliti okoli 400 ljudi, za upravičenost do nekaj več kot 18 milijonov evrov državne spodbude pa bi morala v desetih letih, torej do leta 2027, zaposliti tisoč ljudi. Aktivnosti za drugo in tretjo fazo širitve naj bi se menda že začele, vrednost investicije je več kot pol milijarde evrov, gradnja pa se bo začela predvidoma v prvi polovici naslednjega let.

DELITE