Dom pod gorco brez koncesije

Skrb za starejše je ena od prednostnih nalog ministra Janeza Ciglerja Kralja. Pristojno ministrstvo je objavilo javni razpis za podelitev okvirno 1100 koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše. Na javni razpis je  prispelo 23 ponudb, strokovna komisija pa  je  na  podlagi javnega razpisa podelila koncesije 13 ponudnikom. 

Skrb za starejše je ena od prednostnih nalog ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost. S ciljem čim prej zagotovili dodatna mesta v domovih je ministrstvo zagotovilo proračunska sredstva v višini 65 milijonov evrov in na podlagi javnega razpisa podelilo koncesije za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše. Med 23 ponudniki, ki so se prijavili na razpis je tudi mariborski Dom pod gorco, ki koncesije za 68 novih postelj ni prejel.

Ministrstvo je objavilo javni razpis za podelitev okvirno 1100 koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše celotno območje Republike Slovenije, z začetkom opravljanja storitev v letu 2023. Na razpis so bile prijavljene 1703 postelj, zato je od 23 prijavljenih ponudnikov koncesijo prejelo 13 domov.

V Domu pod Gorco se kljub temu, da je bila koncesija za gradnjo prizidka že drugič zapored zavrnjena nad projektom ne bodo obupali. Če prijavitelje na razpis pogledamo bolj podrobno ugotovimo, da so velik del prijav oddali obstoječi koncesionarji, ki si želijo domove dograditi. Predvsem pa v oči bode dejstvo, da so med prijavljenimi tudi štiri novoustanovljene družbe, ki bomo očitno gradile nove domove za starejše.

V sporočilu ministrstva ob podelitvi tokratnih koncesij je še zapisano, da je zagotovljenih še 93 milijonov evrov nepovratnega namenskega denarja za večjo kakovost bivanja starejših, v okviru Načrta za okrevanje in odpornost pa načrtujejo tudi 59 milijonov za gradnjo 850 dodatnih mest v domovih za starejše.

DELITE