Kulturni kreativni kotiček v Belgiji

V ponedeljek je ministrica dr. Helena Jaklitsch na Uradu sprejela ustanoviteljico Kulturnega kreativnega kotička v Belgiji (Cultural Creative Corner), Tino Čeh.

Tina Čeh je decembra 2020 v Bruslju ustanovila Bralni Kotiček, prvo knjižnico slovenskih avtorjev in prevodov v slovenščini, ki je dostopna vsem v Belgiji. V knjižnici se enkrat na mesec odvijajo pravljice za slovensko govoreče otroke. Prav tako je kotiček namenjen promociji slovenskih avtorjev in kulture.

V prijetnem pogovoru je predstavila delovanje, uspehe in izzive, s katerimi se trenutno srečuje v Belgiji. Ministrica se je ob koncu pogovora zahvalila za ves vložen trud ter poudarila pomen tovrstnih pogovorov, saj le tako lahko oblikujemo rešitve, pri tem pa ponudila vso podporo in pomoč urada.

Slovensko knjižno polico imamo tudi v Slovenici, v dnevnem centru za Slovence v Veliki Britaniji v Londonu. V uredništvu se trudimo, da z izborom knjig na Slovenski knjižni polici zajamemo čim večje število bralcev. Še posebej radi izbiramo knjige posebnega pomena za Slovence ter domače in nagrajene avtorje. Avtorja ali knjigo lahko preko kontaktnega obrazca predlagate tudi sami.

Kaja Karba o projektu Slovenska knjižna polica
DELITE