Zobozdravnika bo plačala občina

V Mestni občini Ptuj se po uspešno projektirani investiciji izgradnje kanalizacije v tem trenutku ubadajo predvsem z izgradnjo skupnega vodovodnega omrežja z okoliškimi občinami. Po zagotovilih vodstva ptujske občine bodo določene faze načrtovanega projekta izvedli ločeno. Se pa po besedah županje Nuške Gajšek končno nadejajo rešitve problematike financiranja zobozdravstvenih storitev ob koncih tedna.

Izgradnja skupnega vodovodnega omrežja v Spodnjem Podravju, kljub številnim sejam županov in pogajanji še vedno ostaja velika neznanka. Predvsem zaenkrat ostaja še nedorečeno katere občine bodo pristopile k skupnem projektu, oz. katere se bodo po drugi strani iz njega izločil in izgradile svoje ločeno vodovodno omrežje.

Ena izmed prioritet tega projekta bo gotovo zagotavljanje boljše oskrbe s pitno vodo. Ob tem bi naj bil za okoliške občine še najbolj pomemben navezovalni vod čez Puhov most v Mestni občini Ptuj. Predvsem z vidika dotrajanosti ostalih dveh vodov v bližini.

Projekt navezovalnega voda čez Dravo bo torej MO Ptuj po besedah direktorja občinske uprave Alena Jevtovića zagotovo izvedla ločeno od skupnega projekta izgradnje vodovoda.
Na Ptuju pa se srečujejo tudi z težavami glede financiranja zobozdravstvenih storitev ob vikendih.

Županja Mestne občine Ptuj je potrdila, da so se predhodno z vsemi sodelujočimi podravskimi občinami dogovorili o pokritju stroškov zobozdravstvenih storitev, ob predpostavki dodatnih stroškov.

DELITE