Videm želi postati haloški turistični biser

Haloze ležijo na obrobju slovenskega ozemlja, kakor tudi gospodarske in socialne razvitosti. Turizem v Halozah zaostaja, predvsem zaradi splošne nerazvitosti regije in širšega območja. A v zadnjem obdobju 5 letih prihaja do pozitivnih premikov, kar predstavlja dober obet za razvoj turizma tudi v prihodnje. Raziskali smo, kako v Halozah gradijo novo turistično destinacijo.

Občina Videm želi ustvariti svojo turistično zgodbo. In čeprav so pred epidemijo imeli snele načrte za zavod za turizem, je korona te aktivnosti začasno ustavila.
Prostore za delovanje zavoda so zagotovili v stavbi nekdanje pošte pri gasilskem domu.

Načrtujejo obnovo, za katero bi potrebovali približno 20.000 evrov. Zaposlitve v začetni fazi niso predvidene, delo bomo razporedili v okviru občinske uprave.
Videm pri Ptuju leži na južnem robu Dravskega polja, kjer se Haloze najbolj približajo rokavom reke Dravinje. Čez reko Dravinjo v smeri Zgornjega Leskovca stoji prav gotovo ena najstarejših cerkvic na Slovenskem, številni pa se zaradi bližine reke ukvarjajo z ribolovom. Velik pomen imajo tudi za ogrožene vrste ptic, med rastlinami pa uspeva kar devet vrst orhidej. In če imajo veliko naravnih danosti je večji problem s ponudniki, ki se v Videmsko ponudbo turizma vključujejo pasivno.

Razvoj turizma je na tem območju vsled turističnih tokov po omenjeni cestni povezavi v zadnjih letih doživel največji razmah in so na območju nastale nove nočitvene kapacitete, ki utrujenim turistom iz severa Evrope dajejo možnost počitka pred nadaljevanjem poti v smeri Jadranskega morja. Posledično so se odločili, da bodo v letošnjem proračunu za ureditev cestne infrastrukture namenili veliko denarja in številnim obiskovalcem omogočili raziskovanje destinacije.

Bližina avtoceste daje možnost razvoja Vidma v pomembno turistično destinacijo, kjer se ravnina in hribovski del prepleta v novo zgodbo, pestre ponudbe Haloškega turizma.

DELITE