V pričakovanju četrtega koronapaketa

Obrtnike in podjetnike je epidemija novega koronavirusa močno prizadela. Posledice pri poslovanju občutijo skoraj vsi, predvsem zaradi upada naročil, ki jih bo po pričakovanjih krepko manj tudi v prihodnjih treh mesecih, pa napovedujejo odpuščanja.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za blažitev posledic epidemije sprejelo že tri protikoronske pakete, s katerimi so lajšali stisko mnogih gospodarstvenikom. A kljub dobri nameri, se v praksi še vedno pojavljao številne težave.
Anketa Obrtniško-podjentiško zbornice Slovenije je pokazala, da bo skoraj četrtina obrtnikov imela več kot 20-odstotni upad naročil kot lani. Nekaj manj kot 25-odstotkov vprašanih pa za več kot 50 odstotkov.
Zaradi upada naročila in pomanjkanja dela so na udaru številna delovna mesta v malem gospodarstvu, 34 odstotkov vprašanih bo moralo po pričakovanjih odpuščati.
Pomoč države, ki jo je vlada predvidela v protikoronskih paketih, bo sicer koristilo 83 odstotkov vprašanih. Večinoma bodo izkoristili ukrep čakanja na delo, upravičenost do temeljnega dohodka, subvencioniranega časa in odloga bančnih obveznosti. Še vedno pa ostaja velika neznanka ukrep izboljšanja likvidnosti podjetij.
Ker se problemi med regijami razlikujejo so na ministrstvu za gospodarstvo napovedali četrti koronapaket, ki bi na različne načine pomagal regijam.
Tudi na ravni Evropske unije so sprejeli program za okrevanje. Sestavljen je iz nepovratnih sredstev in plačil članicam, vrednih 750 milijard evrov. Od tega naj bi bilo za 500 milijard nepovratnih sredstev. Za Slovenijo bo namenjenih okoli 5,1 milijarde evrov, od tega približno polovica v nepovratnih sredstvih.

DELITE