V Dornavi najdete najlepši slovenski baročni dvorec

V današnji rubriki Regionalna preteklost Vam predstavljamo enega najlepših dvorcev v Podravju, dvorec Dornava. Osrednja reprezentančna trietažna stavba je spomin na rodbino Attems, ki je dvorec v 18. stoletju po načrtih Jožefa Hueberja tudi postavila . Dvorec sicer leži v osi baročnega parka, ki tvori obliko kare,  v vsakem od oglišč parka je bil postavljen kamnit kip.

Dvorec Dornava, ki ga uvrščajo med najlepše ravninske dvorce na Štajerskem, je eden lepših posvetnih stavb poznega baroka pri nas. Gradbene faze gradu sledijo njegovim lastnikom. Prvič pa je bil večji objekt na tem mestu omenjen leta 1435.

Do 18. stoletja so bili njegovi lastniki najprej gospodje Ptujski, za njimi Herbersteini in Sauerji. Dvorec je bil prvotno manjši od današnjega. Širiti so ga začeli Sauerji v začetku 18. stoletja. Največji razcvet pa je doživel v času lastništva rodbine Attems.

Ena izmed znanih podob je tudi osna baročna zasnova (18. stol.), vzdolž katere se nizajo različni parterji s kamnitimi plastikami. Glavno os z drevoredom, ki je tudi najdaljši v Sloveniji, končuje skulptura nad bregom Pesnice.

Dvorec je obdan z parkovnimi ureditvami za dvorcem in s številnimi skulpturami ter Neptunovim vodnjakom.

Po 2. svetovni vojni je bila v gradu nastanjena mladina z motnjo v duševnem razvoju, danes pa je dvorec prazen. Občina ga občasno uporablja za različne prireditve. Nekatere tapiserije in pohištvo so shranjeni v Pokrajinskem muzeju na Ptuju.

Objekt in park spadata pod nepremični spomenik državnega pomena in sta bila zanj razglašena 6. oktobra 1999

Odgovorna konservatorka za dvorec Dornava Svjetlana Kurelac pozitivno pozdravlja interes ministrstva za kulturo za celovito revitalizacijo dvorca, veliko se od nje nadejajo tudi v lokalni skupnosti.

DELITE