UKC Maribor v pričakovanju velikih investicij

V UKC Maribor so po zagotovilih ministra za zdravje Janeza Poklukarja izredno zadovoljni z začetkom obsežnih vlaganj v osrednji klinični center za SV Slovenijo. V kratkem tako pričakujejo širitev pediatrične ambulante in selitev pljučnega oddelka iz Hočkega Pohorja v kompleks UKC.
Reševanje infrastrukturnih težav mariborskega kliničnega centra je nujno in neizbežno, predvsem z vidika nedoslednosti realizacij pomembnih projektov prejšnjih vodstvenih garnitur na državni ravni.
V UKC Maribor so med epidemijo covida-19 počrpali največ evropskih sredstev pri nakupu zaščitne opreme, srednjeročni načrt pa je tudi pridobivanje sofinancerskih deležev iz nacionalnega načrta za odpornost in okrevanje.
Velika problematika v Slovenskem zdravstvu ostajajo dolge čakalne vrste, pri tem Maribor ni izjema, saj so se slednje v času epidemije le še podaljšale na večini specialističnih oddelkov. Zato bo potrebna učinkovita izhodna strategije iz koronakrize, predvsem v izogib kolapsa zdravstvenega sistema.
V teh kriznih časih je sodelovanje med različnimi deležniki ključno, skupne cilje ministrstva za zdravje in UKC Maribor pa je potrdil tudi njegov strokovni direktor dr. Matjaž Vogrin.
Trenutno se sicer v UKC Maribor izvajajo gradbena dela v sklopu projekta izgradnje dveh požarnih dvigal v stolpnici Klinike za kirurgijo. Vodstvo kliničnega centra pa se upravičeno nadeja ambicioznih projektov, ki bodo ključno vplivali na kvaliteto javnega zdravstva v občini Maribor in širši regiji.

DELITE