Tri milijone evrov za boljšo oskrbo s pitno vodo

V Šentilju je danes potekal slavnostni podpis pogodbe vseh sodelujočih občin z izbranim izvajalcem za projekt rekonstrukcije cevovodov.  V okviru projekta rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova bo občina Šentilj zgradila 2642 metrov cevovodov, poleg tega pa bodo prenovili objekt prečrpališče Košaki, črpalne agregate in pripadajočo opremo. Vrednost projekta je skoraj 3 milijone evrov.

Za tri milijone evrov vreden projekt bo izvajala občina Šentilj v svojem imenu in v imenu občin Benedikt, Cerkvenjak, Kungota, Lenart, Maribor, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

Zgrajenih bo 2642 metrov cevovodov, poleg tega pa bodo prenovili objekt prečrpališče Košaki, črpalne agregate in pripadajočo opremo.

V okviru dogodka za razvoj Podravske razvojne regije bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 1,4 milijona evrov. Občina Šentilj bo hidravlično izboljšala cevovod, ki zagotavlja pitno vodo skoraj 33.000 uporabnikom na območju omenjenih občin.

Projekt vreden skoraj 3 milijone evrov je ključnega pomena za razvoj Slovenskih goric, zato navkljub velikemu porastu cen vztrajajo, da bodo projekt uspešno realizirali.Drug problem, ki ga izvajalec izpostavlja je tudi dolg dobavni rok, ki pa na izvedljivost projekta ne bo vplival.

Obstoječi tranzitni cevovod je bil zgrajen v 70 letih za manjše število uporabnikov. V zadnjih 50-letih se je število prebivalcev na tem območju močno povečalo, tako da ne zmorjeo več zagotavljati ustrezne oskrbe z vodo. Tako bodo v okviru rekonstrukcije povečali dimenzijo in pretočnost cevovodov za dobavo potrebnih količin zdravstveno ustrezne pitne vode do uporabnikov.

DELITE