Široka ponudba študentskih del

Ponudba na področju študentskih del je obsežna in v tem trenutku že dosega predepidemično raven. Potrebnega bo pa še verjetno kar nekaj časa, da bo tudi delovanje študentskih servisov potekalo nemoteno. V času epidemije je bilo namreč njihovo delovanje delno ali v celoti okrnjeno.

Za študentsko delo se lahko prijavijo tudi dijaki, a je njihov obseg dela temu primerno manjši. Študentje pa si izbirajo različna področja delovanja, prednjačijo pa gostinsko- turistični sektor, promocija in anketiranje.

Izredno povpraševanje je po dodatnih kadrih v gostinstvu in turizmu, saj se je večina kvalificiranega kadra odločila za delo v drugih panogah. Gostinci pa želijo študente privabiti tudi z višjimi urnimi postavkami.
V zadnjih letih pa se je povišala tudi minimalna urna postavka v ostalih panogah, ob tem se študentom za opravljeno študentsko delo šteje tudi t.i. pokojninska doba. Prispevki in dajatve iz tega področja pa se namenjajo za različne namene na več ravneh.

V Študentskih servisih pozivajo mlade, da se odločijo za študentsko delo. Predvsem apelirajo na študente, ki jih čaka še 2 meseca počitnic do začetka novega študijskega leta.

DELITE