Ruški svetniki o podražitvi vode

V četrtek bo v Rušah potekala zadnja redna seja občinskega sveta pred poletnimi počitnicami. Glede na število točk dnevnega reda, seja ne bo obširna bo pa zagotovo veliko besed namenjenih osrednji točki, kjer bodo občinski svetniki obravnavali povišanje cen vodo oskrbe.

Mariborski vodovod s pitno vodo oskrbuje 16 občin. Od 1. julija naprej so glede na elaborat spremembo cene sprejele večinoma vse občine. Tako prebivalci Mestne občine Maribor plačujejo 1,0082 eur na kubični meter vode, občani Šentilja so podražitev občutili že z letošnjim marcem, a vendar tam cena kubičnega metra ostaja po evrom. Med primerjanimi občinami pa najvišjo ceno plačujejo občani Kungote kjer je za kubični meter pitne vode za gospodinjske uporabnike potrebno odšteti 1,5752 evra.

O podražitvi bodo na 23. redni seji odločali občinski svetniki občine Ruše. Če se občinski svet odloči, da spremembe cene pitne vode ne potrdi, pa bo strošek povišanja moral prevzeti občinski proračun.

Glede na draginjo s katero se Slovenci soočamo vsakodnevno, bodo tudi v občini Ruše pomagali najranljivejšim in tako v prihodnje povečali delež socialnih transferjev.

Ob tem pa mora tudi vsak pri sebi razmisliti, kako omejiti potrošnjo, tudi varčevanje z vodo. Čisti vodni viri niso neusahljivi, zato moramo imeti odgovoren in varčen odnos do vode. Z zmanjšanjem porabe vode posredno zmanjšujemo tudi porabo energije, prispevamo k ohranjanju okolja in ob koncu meseca plačamo nižji znesek oskrbe s pitno vodo.

DELITE