Pravljica: TRICERATOPS

To je zgodbica o triceraptosu, najmočnejšem dinozavru, ki pa je v resnici najljubša igračka glavnega junaka. Zgodbico zaokrožuje opis triceraptosa. Za bolj radovedne pa je na koncu knjige zapis o življenju dinozavrov. Velike tiskane črke.
(Nosilec avtorskih pravic: Dijana Žiberna)
DELITE