Pravljica: ROŽLE JE ŽALOSTEN

Rožle je majhen samorog, podoben vsem drugim, morda pa tudi ne … Ima čarobno mavrično grivo in rep, ki spreminjata barvo, ko ga prevzamejo čustva. Danes je Rožle žalosten. Sprl se je s prijateljema. Poglej, kako bo spet postal dobre volje.
(Nosilec avtorskih pravic: Dijana Žiberna)
DELITE