Po 12 letih zaključili predzadnjo fazo sanacije ceste skozi Trčovo

Krajani Trčove, so po 12 letih prizadevanj končno dobili sanirano glavno cesto. Izvajalec gradbenih del Nigrad, je zaradi pomanjklivosti na terenu investicijo izvedel nekaj mesecev kasneje, kot je bil predviden rok. Kljub temu pa so okoliški prebivalvci zelo zadovoljni z realizacijo projekta.

Trčova sicer spada pod mariborsko krajevno skupnost Malečnik- Ruperče, kateri v preteklosti ni bilo namenjene dovolj pozornosti. Že dejstvo, da se cesta ureja več kot 10 let je za 21. stoletje brezpredmetno komentirati, kako pa naprej, cesta z realizacijo 4c faze še ni zaključena.

Ker gre za glavno prometno povezavo med zaledjem Dupleka in okolice z Mestno občino Maribor je ureditev tega cestnega odseka izrednega pomena tako za lokalno prebivalstvo, kakor tudi širše območje.

V Trčovi se bodo po ureditvi glavnega odseka ceste posvetili ureditvi težav s kanalizacijskimi vodi, medtem ko rešitve za večno problematiko odlagališča nevarnih odpadkov v Metavi še kar ni vidiku.

DELITE