Ohranjanje kulturne dediščine za razvoj turizma

Mestna občina Maribor je v času županovanja Saše Arsenoviča realizirala nekaj projektov, ki so prispevali k ohranjanju kulturno zgodovinskih objektov. Kljub temu pa so le- ti bili prevečkrat sanirani le v centru mesta. Zato je na zadnji seji Mestnega sveta mestni svetnik Bernard Memon podal pobudo k bolj celostnem pristopu ohranjanja kulturne dediščine, kar bi v mesto posledično privabilo tudi več turistov.

Glede na strategijo MOM, ki želi v Maribor privabiti turiste in povečati turistični potencial je zagotovo pomembno dejstvo, da se hkrati vlaga v urejanje kulturno-zgodovinskih objektov, ki so ključni za prepoznavnost mesta in privabljanje turistov skozi celotno sezono.
Mestni svetnik Bernard Memon je na zadnji seji mestnega sveta podal pobudo o varovanju propadajoče kulturne dediščine, denimo v Cerkvi Sv. Jožefa na Studencih si že več let prizadeva, da bi kipe v obliki replike nadomestili z originali, ki pa namesto ustvarjanja potencialne dodane vrednosti v lokalnih okoljih in MČ samevajo v muzeju.

Slednje še ni bilo urejeno kljub temu, da so upravljavci teh kulturno zgodovinskih objektov pripravljeni nositi tudi stroške vzdrževanja in vsega ostalega, kar pritiče lastništvu navedenih kulturnih atributov.
MOM pa bi praktično morala pristopiti tudi k osvetljevanju informativnih tabel kulturno zgodovinskih objektov, ki so v večernih urah že skorajda nevidne oz. posledično neatraktivne turistom.

Občina je sicer pred kratkim dobila sofinancerska sredstva s strani Ministrstva za kulturo za obnovo vzhodne fasade Mariborskega gradu in stropa, sanacijo vlage v Sinagogi in Čeligijevem stolpu. Kljub temu pa bo potrebnega še kar nekaj časa in prizadevanj za realizacijo projektov na področju kulturne dediščine.

DELITE