Odpravili bi vsa nivojska križanja

Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023 je iz lanskih 628,20 evrov ponovno dviguje, in sicer za 17 evrov, to je na 645 evrov v letu 2022, in nato na 647 evrov v letu 2023. Na podlagi Zakona o financiranju občin vlada pred predložitvijo predloga državnega proračuna v državni zbor sklene z reprezentativnimi združenji občin dogovor o višini povprečnine za naslednji dve proračunski leti. Kakšni so obeti za naprej?

Povprečni stroški za financiranje občinskih nalog se izračunajo kot povprečni stroški na prebivalca za naslednji dve proračunski leti ob upoštevanju: tekočih odhodkov in transferov za te naloge v preteklih štirih letih in povečanega ali zmanjšanega obsega ocenjenih tekočih odhodkov in tekočih transferov za tekoče leto. Kako pa je ta denar porabljen?

V Poljčanah se že nekaj let pojavljajo očitki o pomanjkanju središča kraja, slednje je namreč večino krat kategorizirano v prostoru nasproti občine. Ker pa je skozi speljana glavna prometna državna vpadnica si prizadevajo za spremembo prometnega režima v centru Poljčan

Ni pa to edini projekt, ki ga poljčanska občina vodi v sodelovanju z državo oz. direkcijo republike Slovenije za infrastrukturo.

V občini so s projektom podvoza pod rekonstruirano železniško postajo odpravili 2 nivojska križanja v srednjeročni prihodnosti pa si želijo to narediti tudi na ostalih dveh obstoječih področjih, kjer je cesta speljana čez železniško progo z zapornicami.

DELITE