Ob Stražunu nova stanovanjska soseska

Občinski svetniki mariborske občine so se na današnji seji v prvi obravnavi seznanili z občinskim podrobnim prostorskih načrtom za del območja Pobrežje 10-S, torej lokacije vzhodno od Nove ulice. Mestna četrt Pobrežje projekt sicer podpira, a opozarja na preozko dovozno pot, ki bi bila v sklopu investicije tudi vzpostavljena. V sklopu naložbe se sicer predvideva več deset stanovanjskih hiš z zunanjo ureditvijo in pripadajočo komunalno ter energetsko infrastrukturo.

V mestni četrti Pobrežje, natančneje na območju vzhodno od Nove ulice predivedva izgradnja stanovanjskih objektov na 1,5 hektarjih površine. Občinski podrobni prostorski načrt, s katerim so se danes v prvi obravnavi seznanili mariborski mestni svetniki, predvideva pozidavo z dvema različnima tipoma objektov.

Povezovalni cesti v obstoječem smislu lokalna skupnost nasprotuje, saj bi zaradi svoje ožine ohromila prometne povezave v neposredni bližini. Prav tako aktualen plan predvideva, da bi se trasa speljala od Bantanove na Novo ulico, kjer pa je tovorni promet prepovedan, kar bi prineslo še dodatne zaplete.

Gre za pozidavo v neposredni bližini Stražuna, ki velja za enega izmed bolje ohranjenih gozdov v tem delu Evrope in je od leta 1996 opredeljen kot naravni spomenik. Prav zato se lokalno prebivalstvo sprašuje ali je zaradi potrebe realizacije projekta nujna sečnja dreves.
Potrditev OPPN je bila na prvi obravnavi zgolj formalnost, v nadaljevanju pa bo nujno prisluhniti tudi željam Mestne četrti, ki območje tudi najbolje pozna. Po besedah predsednika mestne četrti Pobrežje Marjana Volavška projekt sicer podpirajo, vendar si želijo celovite rešitve glede dovozne poti.

Investicija je sicer v tem trenutku v postopku javne razgrnitve do 9. Februarja. Do takrat imajo pravne ali fizične osebe možnost pripomb. Večjih zapletov ni za pričakovati, kljub temu pa zahteve gredo v smeri izognitve dodatne obremenitve ulic in ožjega naselja.

DELITE