Novi ukrepi za ohranjanje kupne moči

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) vlado poziva k sprejetju ukrepov, s katerimi bi ohranili kupno moč ljudi in spodbudili potrošnjo po umiritvi razmer. Med drugim predlaga zaščito prejemkov vseh prebivalcev ter prepoved višanja cen osnovnih življenjskih potrebščin in znižanje DDV nanje.
V današnjem pismu so izpostavili, da trenutne razmere nedvomno predstavljajo vse pogoje za globoko socialno krizo in opozorili, da gospodarske posledice epidemije koronavirusa občutijo delavke in delavci, mladi in upokojenci, prekarni delavci, njihovi mesečni prejemki se bodo znižali, marsikdo pa bo izgubil zaposlitev.
Zato menijo, da potrebujemo ukrepe, ki bodo zavarovali socialni položaj vseh delavk in delavcev, tudi prekarnih delavcev, mladih, samozaposlenih, upokojenk in upokojencev in hkrati vzpodbujali notranjo potrošnjo takoj po umiritvi teh razmer.
Meddrugim predlagajo, da se zaščiti prejemke vseh prebivalcev na način zagotovljenega mesečnega zneska (plače, nadomestila, subvencije).
Za obdobje od začetka marca do konca junija se za najmanj 30 odstotkov zniža najemnina za stanovanja v državni ali občinski lasti, enako naj se priporoči tudi zasebnim najemodajalcem.
Predlagajo vsaj 30 odstotkov nižje cene elektrike in komunalnih storitev za obdobje od začetka marca do konca junija.
Upokojencem z nizkimi pokojninami naj se k redni pokojnini izplača enkraten finančni dodatek, študentom naj se ne zaračuna stroškov bivanja v študentskih domovih, saj so se zaradi epidemije morali izseliti.
Najranljivejšim skupinam delavk in delavcem naj se omogoči pridobiti izredno socialno pomoč ali povračilo izpada prihodka.
Zavzemajo se tudi za to, da v dogovoru s centralno banko, bankami in lizinškimi hišami obresti na finančne obveznosti posameznikov oprostijo ali znižajo vsaj za polovico, obveznosti iz pogodb pa naj se brezplačno odložijo za obdobje do konca junija. Poleg tega naj se za obdobje do konca junija uvede brezplačni moratorij na odplačilo vseh hipotekarnih kreditov.
Banke naj za vsaj polovico znižajo stroške bančnega poslovanja s fizičnimi in pravnimi osebami. Olajša naj se dostop do bančnih kreditov, katerih namen je energetska obnova stavb oziroma vlaganje v večjo energetsko učinkovitost stavb s poroštvom države.
Posebej za samozaposlene med drugim predlagajo, da se jim za čas, ko ne morejo opravljati dejavnosti, oprosti plačevanje prispevkov. Določi naj se dejavnosti, katerim je onemogočeno poslovanje, in se samozaposlenim v njih za obdobje do konca julija nakaže povprečni znesek, ki bi ga dobili, če bi bili brezposelni. Lahko bi šlo tudi za posojilo, ki bi ga bilo treba brez obresti vrniti v 24 mesecih po prenehanju prejemanja pomoči.
Predlagajo ustanovitev sklada za začasno čakanje na delo z obveznostjo izobraževanja, ki bi ga financirali iz evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna. Del plačil delavcem na čakanju bi zagotovil sklad, del pa delodajalec, ta bi skupaj z zavodom za zaposlovanje pripravil tudi načrt usposabljanja in izobraževanja za posameznega delavca. Delavec bi ohranil delovno razmerje. V primeru, da bi pa delodajalec ugotovil, da delavca ne potrebuje več, bi temu pripadla odpravnina skladno z zakonom o urejanju trga dela.

DELITE