Nacistični poveljniki Spodnje Štajerske

V počastitev Dneva zmage in 77.obletnice osvoboditve Maribora izpod nacizma je Mednarodni raziskovalni center druge svetovne vojne pripravili manjšo dokumentarno razstavo »Nacistično taborišče Stalag XVIII–D (306) in njegovi poveljniki«, za ožjo strokovno javnost, ob najdbi najnovejših dokumentov glede nacistične komande Stalaga XVIII D. V današnji rubriki Regionalna preteklost smo zato raziskali najbolj zloglasne nacistične poveljnike, ki so vodili raznarodovalno politiko na Spodnjem Štajerskem.

V Mednarodnem raziskovalnem centru druge svetovne vojne Maribor so otvorili razstavo mladega raziskovalca doktorja Danijela Siterja. Slednja ponuja v pogled tajne dokumente iz časa nacistične okupacije Maribora in širše okolice.

Po zagotovilih Danijela Siterja je bil izmed teh treh poveljnikov najbolj zloglasen Ralf Von der Marwitz, ki je poleg pomembne vloge pomorskega atašeja opravljal tudi funkcijo vodje uničevalnega taborišča Stalag XVID v Melju.

Številni strokovnjaki na področju zgodovine so si enotni, da bi morali v izobraževalnih procesih bolj poudarjati na tovrstne tematike. Prevelikokrat se namreč zgodi, da se učencem in dijakom podrobno predava snov mednarodne ravni, tista iz lokalnega okolja pa po navadi ne dobi potrebne veljave.

DELITE