Na ulicah je vse več brezdomcev

Zdravstvena kriza je prinesla tudi gospodarsko, ki pa se bo v največji meri pričela kazati šele v prihodnjih mesecih. A vendar je že do sedaj koronakriza prinesla spremembe na področju brezdomstva. V društvu Kralji ulice opažajo, da se je vidno brezdomstvo v zadnje pol leta povečalo tudi v Mariboru. Med njimi pa je opaziti tudi vse več brezdomnih družin.
Po ugotovitvah društva Kralji ulice se brezdomstvo še vedno dojema kot socialni in občasno kot zdravstveni problem, namesto da bi ga nastalvljali kot problem socialne izključenosti z več razsežnostmi zaradi pomanjkanja dostojnega, varnega in stalnega prebivališča. Problem, ki ga je epidemija še dodatno razgalila.
V drugem valu je vlada ukrepe še dodatno zaostrila, tudi s prepovedjo zadrževanja na javnih površinah. Težavo predstavljajo tudi zaprta oz. delno odprta zavetišča za brezdomce. Prav tako tudi ti prostori niso imuni na vnos okužbe.
Glede na to, da gre sicer pri epidemiji v prvi vrsti za zdravstveno krizo, pa se kaže tudi že gospodarska. Zato se je in se tudi še bo število brezdomnih oseb še povečevalo.
Sicer pa natančnih podatkov o tem, koliko je brezdomcev v državi, ni. V socialnovarstvene programe jih je vključenih od 2000 do 3900, poleg njih pa obstajajo še tako imenovani prikriti brezdomci.

DELITE