Na pokopališču bodo uredili park spominov

V občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah bodo v sklopu proračuna za leto 2022 namenili občinska sredstva za izvedbo najnujnejših sanacijskih del na obeh pokopališčih. Jurovski dol se sicer ponaša z dvema pokopališčema, novim in starim. Prav slednjega pa želijo v srednjeročnem obdobju spremeniti v tako imenovani park spominov. Projekt bo občina prijavila na LAS-ov razpis in se nadeja določenega deleža nepovratnih evropskih sredstev.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah vsako leto določen delež občinskih sredstev namenja urejanju spominske vežice oz. celotnega pokopališča. Stanje slednjega predstavlja nekakšen odraz urejenosti kraja, kar vsaj v Jurovskem dolu ocenjujejo kot uspešno. Letos za potrebe ureditve najnujnejših del na pokopališču namenjajo 25, 000 evrov. V Jurovskem dolu imajo dva pokopališča, t.i. novega in starega, katerega želijo postopoma spreminjati v park spominov.

Vzpostavitev parka spominov bo namenjena predvsem v čast zaslužnim osebnostim, ki so v različnih obdobjih zgodovine temu lokalnemu okolju predstavljali dodano vrednost oz. so v Jurovskem dolu rojeni.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah velja za geografsko razgibano občino, od ravninskih predelov do izrazitih vzpetin oz. gričevij. Po besedah župana Petra Škrlca bodo zato pristopili k zagotovitvi boljše prometne signalizacije, za boljšo orientacijo tako občanov kot ostalih obiskovalcev v občini.

Projekt park spominov bo občina verjetno prijavila na razpis LAS-a za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev, ker gre za dolgoročni projekt pa bi preostali delež sredstev pokrili iz občinskega proračuna.

DELITE