Leto pozitivnih sprememb za RRA

V Regionalni razvojni agenciji leto 2021 označujejo kot leto pozitivnih sprememb. V lanskem letu se je agencija preimenovala, pridobila širši regionalni pomen in razširila svojo dejavnost. To je pomenilo tudi povečanje števila zaposlenih in števila projektov. Med njimi najbolj izstopajo tisti povezani z Dravo, Pohorjem ter širšo podravsko regijo. V prihodnosti si želijo še dodatno urediti Kreativni park Drava, v katerem ima agencija tudi svoj sedež.

Direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor (RRA Podravje – Maribor) Uroš Rozman je danes predstavil ključne mejnike preteklega leta in izpostavil najpomembnejše projekte, s katerimi bo agencija uresničevala Regionalni razvojni program v tekočem letu.
V letu 2021 je širšo prepoznavnost in vse bolj otipljivo podobo dobil projekt Dravske kolesarske poti, ob reki Dravi pa je bilo zagnanih še več atraktivnih projektov. Pod okriljem

Regionalne razvojne agencije Podravje-Maribor potekajo projekti tudi na Pohorju. Najprepoznavnejši je projekt partnerstvo za Pohorje, ki že kaže prve rezultate.
Kreativni park Drava pa bo tudi ena izmed lokacij Mrežnega podjetniškega inkubatorja Podravje , ki so ga vzpostavili v lanskem letu in bo mladim podjetjem v regiji nudil učinkovito podjetniško okolje. Z Mestno občino Maribor si bodo prizadevali, da Kreativni park s procesom prenove objekta postane sodobni podjetniško-razvojni center.

Eden izmed pomembnih mejnikov v letu 2021 je bila tudi izvedba prve Razvojne konference Podravja, na kateri je bilo predstavljenih 10 ključnih regijskih vsebin za razvojni preboj Podravja v obdobju med letoma 2021 in 2027.

DELITE