Ključna projekta za razvoj butičnega turizma

Razvoj turistične dejavnosti je visoko na agendi aktualnega šentiljskega občinskega vodstva. Ob nastopu mandata je župan Štefan Žvab obljubil boljše pogoje za domače in tuje goste. Slednje pa se v skladu z načrtom tudi izpolnjuje. V letu 2022 imajo v planu vzpostaviti brv za kolesarje in pešce, ki bi povezala slovensko in avstrijsko stran. Na starem mejnem prehodu Šentilj pa želijo v nekem srednjeročnem obdobju postaviti tudi manjši hostel.

Občina Šentilj si želi še v tem letu v krajevni skupnosti Ceršak izgraditi brv, ki bi pešcem in kolesarjem nudila dodatno povezavo z Avstrijo. Vodstvo občine pa je sporočilo, da je z avstrijsko stranjo le našlo skupni jezik in tudi pravično razdelitev, glede financiranja samega projekta.

V Šentilju veliko vlagajo v kolesarsko infrastrukturo, ki so jo bodisi zagotovili sami ali v partnerstvu regijskega projekta Kolesarke. Dodaten še za zdaj nepopolnoma izkoriščen potencial pa vidijo ob reki Muri, kjer sicer že deluje brod, s katerim se lahko pešci in kolesarji podajo čez mejo. Podobnih učinkov se nadejajo tudi po realizaciji brvi v Ceršaku.
Območje Ceršaka bi iz turističnega vidika še dodatno razvijali. V neposredni bližini nekdanje karavle imajo v načrtu zagotovitev vsebin za turiste. S tem bi nekako to lokacijo približali tako domačim, kot tudi tujim obiskovalcem.

Občinska vodstvena garnitura pa že snuje načrte za obuditev nekdaj zelo prometnega starega mednarodnega prehoda Šentilj. Na tem območju je sicer že v pripravi občinski podrobni prostorski načrt, ki predvideva izgradnjo manjšega hostla.

V Šentilju tako vzdržujejo in nadgrajujejo turistične kapacitete, sami se zavedajo da množičnega turizma v teh krajih skoraj zagotovo ne bo nikoli. Zato pa se usmerjajo v butično vejo turizma, z neskončnimi naravnimi danostmi in pestro lokalno kulinariko.

DELITE