Kaj prinaša dokapitalizacija Športa Maribor?

Mestni svetniki Mestne občine Maribor so na 26. Redni seji z tesnim rezultatom 22:21 potrdili dokapitalizacijo podjetja Šport Maribor d.o.o., ki se je preoblikoval iz zdaj že nekdanjih Športnih objektov Maribor. Cilji, ki jih MO Maribor zasleduje v primeru dokapitalizacije je povečanje osnovnega kapitala družbe Šport Maribor, v celoti plačane zapadle terjatve in prehod družbe, kot izvajalke lokalne javne gospodarske službe, pod okrilje Javnega holdinga Maribor. V opoziciji pa imajo ob tem številne pomisleke, kako bo mariborska športna dejavnost potekala v prihodnje.

Potrjen je bil rebalans proračuna MO Maribor za leto 2021, ki se je sprejemal predvsem zaradi prerazporeditve sredstev iz postavk, kjer se sredstev ne potrebuje, na postavke, kjer so le-ta potrebna. Z rebalansom proračuna za leto 2021 se bodo znižala sredstva na Uradu za šport, in sicer za 300 000 evrov na postavki športni objekti, zaradi zamika preoblikovanja zavoda Športni objekti Maribor v podjetje Šport Maribor, d. o. o.

S preoblikovanjem Športnih objektov v družbo z omejeno odgovornostjo se ne strinjajo v opozicijski listi Franca Kanglerja, katere mestni svetnik Milan Mikl predalga drugačno rešitev za sanacijo dolga Športnih objektov.

V drugi fazi bo družba Javni holding Maribor, d. o. o., ki je v 100 % lasti MO Maribor, odkupila vse deleže podjetja, vključno z deležem MO Maribor. Tako bo Javni holding Maribor postal 100 % lastnik družbe Šport Maribor. Kakšni pa so sploh cilji dokapitalizacije?

Mikl je sicer kritičen tudi do imenovanja predstavnikov nadzornega sveta, iz katerega je bil po dolgih letih izključen. Razloga za to odločitev nikoli ni prejel.

DELITE