Dodatno zadolževanje za mestne projekte

Ptujski svetniki so na včerajšnji seji opravili prvo obravnavo proračuna za prihodnje leto in ga s tem pred dokončno potrditvijo poslali v enomesečno javno razpravo. Ta je za zdaj zastavljen pri 40,4 milijona evrov in predvideva dodatnih šest milijonov evrov zadolževanja. Mestni svet se je seznanil tudi z letošnjim polletnim izvrševanjem proračuna.

Ptujski mestni svetniki so se včeraj sestali na septembrski redni seji mestnega sveta. Na 28. redni seji, so razpravljali o 22. točkah dnevnega reda z nekaj podtočkami. Najbolj zanimiv je bil predlog proračuna za naslednje leto.

Največ pomislekov pri proračunu je bilo na račun manjka rezerviranega denarja za sodelovanje pri skupnih regijskih projektih v naslednji evropski perspektivi.

Če projektov v proračun ne bodo uvrstili bodo najbrž ostali brez možnosti pridobivanja ustreznih evropskih in državnih sredstev.

V naslednjih 30-dneh sledi javna razprava o proračunu za naslednje leto. Ker pa bodo novembra županske volitve se pričakuje, da bodo usklajevanja o financah najstarejšega mesta v Sloveniji dolga.

Ob predvidenem proračunskem zadolževanju so razpravljali tudi o povečanju dolga Javnih služb Ptuj.

Tako bodo pridobili sijajno izhodišče, da bodo s toplo vodo oskrbeli širše območje Ptuja, predvsem industrijsko cono in trgovske centre.

Odločali so tudi o postavitvi video-nadzornih kamer v središču mesta, kar pa so svetniki soglasno potrdili.

DELITE