Časnik in portal Vipavska.eu

Vipavska je brezplačni časnik, ki izhaja na Vipavskem v 10.000 izvodih.

Nastal je z dvema namenoma: širiti prostor medijske svobode in širiti ideje svobodnega tržnega gospodarstva. Prva številka je izšla 9. maja 2018, v dveh letih pa je izšlo 11 številk. Decembra 2019 je v Vipavski zaživela zgodovinska in rodoslovna priloga Slovenski rod na 16 straneh.  Vipavska sodeluje s portaloma Iskreni.net in Domovina.je. Časnik je bil najprej razdeljen vsem gospodinjstvom občin Ajdovščina in Vipava, od 10. številke pa še občine Komen. Cilj je doseči vso Vipavsko dolino.

Časnik je ob nastanku v sodeloval z brezplačnikoma Bojana Oblaka Primorski odmevi in Snežnik, ki sta izhajala v Slovenski Istri in Brkinih v skupni nakladi 40.000 izvodov.

Njegov ustanovitelj in urednik je Tino Mamić, ki je prepričan, da pozitivne zgodbe iz sedanjosti in zgodovine vplivajo na dvig samozavesti in ponosa. O uredniški usmeritvi časnika je zapisal: “Vipavska dolina je bila vedno na prepihu. Vipavci so zato vedno trdno stali. V vseh vihrah. Vojnih in političnih. Ko so nas najbolj stisnili, nas gospodarsko izželi in nam celo odvzeli pravico do govorjenja v materinščini, smo se uprli. Na to smo ponosni. Zato smo Primorci. Časnik smo ustanovili, da bi se kljub medijskemu enoumju slišal glas ljudstva. Glas ljudi, ki prisegajo na zdravo kmečko pamet in na demokracijo. Glas podjetnikov, ki si želijo svobodnega tržnega gospodarstva. Glas ljudi, ki ne pristajajo ne na politično ne na gospodarsko korupcijo. Glas za svobodno Vipavsko.”

20. februarja 2019 je bil odprt še portal Vipavska.eu. Najprej je bil spletni naslov Vipavska.info,  zaradi vdora v portal pa se je preselil na naslov www.vipavska.eu. Maja 2020 se je portalu pridružil blog Mwoja Besejda Tina Mamića, zgodovinsko-rodoslovna rubrika Slovenski rod pa se je osamosvojila (www.slovenski-rod.eu).

DELITE