Boljši časi za Pragersko

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila sofinanciranje projekta nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča iz evropskih sredstev. Gre za projekt katerega celotna vrednost znaša dobrih 90 milijonov evrov in bo v višini 40 milijon evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Osnovni namen projekta nadgradnja odseka železniške proge Slovenska Bistrica–Pragersko je zagotavljanje normalnega tehničnega stanja javne železniške infrastrukture ter s tem povečanje varnosti in urejenosti železniškega prometa.

V okviru projekta smo na odseku Slovenska Bistrica–Pragersko nadgradili odsek dvotirne železniške proge v skupni dolžini 4 kilometrov in sanirali spodnji ustroj (vgradnja tampona debeline 70 centimetrov), premostitvene objekte, mostove, prepuste ter oporne in podporne zidove. Izvedbena dela na vozlišču bodo po napovedi ministrstva za infrastrukturo zaključena do konca leta 2023.

Z nadgradnjo proge bodo izboljšane transportne storitve in zagotovljena zmogljivost omrežja za prihodnje potrebe. Z vgradnjo novih tehnologij je zagotovljena zahtevana raven tehničnih standardov, kar bo prispevalo k interoperabilnosti in konkurenčnemu položaju tovornega prometa. A kljub temu se številni nad gradbenimi deli pritožujejo.

DELITE