Aristokratsko vodenje sej župana Arsenoviča

Mariborska občina na začetku vsake izmed sej mestnega sveta ponudi možnost mestnim svetnikom za morebitne pobude in vprašanja o različnih težavah v mestu. Na zadnji seji pa je župan Saša Arsenovič po mnenju opozicije močno presegel svoja pooblastila, saj je želel točko dnevnega reda z pobudami in vprašanji celo ukiniti. Mestni svetniki, tako iz opozicije kot tudi koalicije, zato opozarjajo na pomanjkanje demokratičnega dialoga, ki je v tem trenutku na zelo nizki ravni.

Vsaka seja mestnega sveta Mestne občine Maribor vsebuje tudi točko dnevnega reda, ki je namenjena pobudam in vprašanjem mestnih svetnikov. Glavni cilj slednjih je opozarjanje na nepravilnosti, anomalije oz. pomanjkljivosti v mestu, ki se tičejo vseh občanov. Župan Saša Arsenovič pa je po več kritičnih pobudah na zadnji seji mestnega sveta dejal, da bi jih najraje ukinil, ker po njegovo zgolj kratijo čas pomembnejšim tematikam.

Večina mestnih svetnikov opozicije županu očita aristokratsko vodenje sej, prekinjanje neprijetnih vprašanj ali pobud. V demokratičnih sistemih, pa naj gre za državno ali lokalno raven bi morala biti politična kultura dialog na bistveno višji ravni, kot je trenutno.
Z odgovori pobud in vprašanj so nezadovoljni tako v opozociji, kot tudi v koaliciji. Z argumentacijo, da so napisani preveč stihijsko oz. uradniško, brez konkretne vsebine in načrtovanih rešitev.

Večina članov mestnega sveta, če izključimo člane Liste Arsenovič za Maribor, se že upravičeno sprašujejo v katero smer pelje takšno vodenje sej mestnega sveta. Praktično nobeden aktualni občinski ekipi ne zameri truda in volje pri izpeljavi projektov, ki jih je bilo realiziranih zares veliko. A najbolj moti način komunikacije, ki pa je v politiki poleg kooperativnosti delovanja izrednega pomena.

DELITE