Ali bo Maribor nova greznica Evrope?

V Listi za pravičnost in razvoj pa so javno pozvali župana Sašo Arsenoviča,  da iz dnevnega reda 25. redne seje Mestnega sveta mestne občine Maribor umakne točko , na kateri bi predstavili Študijo izvedljivosti za ravnanje z odpadnim blatom. Kot so sporočili naj bi bili zaključki predmetne študije izključno politično motivirani oziroma vnaprej prilagojeni za postavitev sežigalnice.

Celotna študija po navedbah Liste za pravičnost in razvoj ne upošteva nikakršnih okoljskih vidikov izvedljivosti variant, ne upošteva nikakršnih prostorskih izvedljivosti variant, ne upošteva nikakršnih koncesijskih vidikov, ne pojasnjuje, kako so izračunani investicijski stroški in v ničemer ne podaja ekonomske upravičenosti predmetnih variant še posebej iz vidika tveganj za izvedbo.

Da bi bila investicija Sežigalnice upravičena, bi bilo potrebno blato voziti še iz drugih okolišev, kar bi bilo okoljsko zelo obremenjujoče za mesto in njene občane.

Študijo je po naročilu podžupana MOM Samota Medveda izdelalo podjetje SL Consult iz Ljubljane, ki naj bi po javno dostopnih podatkih že v preteklosti veliko sodelovalo s Samom Medvedom.

Zavračajo tudi strokovnost študije in zahtevajo umik točke iz dnevnega reda. Ob tem pa občane Maribora pozivajo, da se organizirajo in preprečijo nadaljnje postopke morebitne izgradnje sežigalnice.

DELITE